1. NATUR PUR, edukativna radionica je predvođena stručnim osobljem jame BAREDINE, Nova Vaskod Poreča
Obilazak jame traje 40 minuta , stazom duljine 300 metara, posjećuje se pet bogato ukrašenih dvorana i silazi se do podzemnog jezera na dubini 60 metara. Zanimljivost ovog pustolovnog pothvata je isusret s podzemnim živim svijetom, posebice Čovječom ribicom ( Proteus anguinus), endemom šireg područja dinarskog krša, ali i podzemnim račićima.
U blizini jame se nalazi postav o kršu, fosilima Istre, kao i izložba fotografija o najdubljoj jami Istre. Dalje slijedi šetnja krajolikomkroz nasade vinove loze i maslina.
Upoznavanje mediteranskih biljaka kroz šetnju šumom, krškim krajolikom sa vrtačama i ostalim krškim fenomenima.

2. NP BRIJUNIedukativni program se provodi i na engleskom i slovenskom jeziku
Nakon 15-tak minuta vožnje brodom iz Fažane stiže se na Veliki Brijun, najveći otok Brijunskog arhipelaga. Program od cca 4,5 sati odrađuje sepješke i sa biciklama.
Uz stručno vođenje obrađuju se teme o zaštiti prirode, zaštićenim vrstama i zaštićenom području: Saline, mediteranski vrt, stope dinosaura, stara maslina, šumske staze, bara, safari…
Slijedi posjet Mediteranskom vrtu uz upoznavanje sa tamošnjim biljem i vrijednostima Brionskog biljnog pokrova, te njihovu specifičnost i važnost.
Stara maslina, jedno od najstarijih stabala maslina na Mediteranu, ima 1600 godina, a još i danas daje plodove od kojih se proizvedi ulje extra kakvoće. Nalazi se u starom, revitaliziranom masliniku.
Najvažnije biljne kategorije Velikog Brijuna su makija, travnjaci, parkovi, šume hrasta crnike, šume crnike i lovora, te kulture četinara.
Obziron na tisućljetnu prisutnost čovjeka na Brijunskom otočju, fauna je pored autohtonih životinja obogaćena i drugim vrstama, koje su opstale zbog idealne mikroklime.

Paket aranžman sadržava:
–  4 polupansiona u odabranoj kategoriji objekta
– 2 edukacijske radionice
– asistenciju